Logo

Adaptabilní škola – další vzdělávání AŠDV

Logo projektu Adaptabilní škola

Projekt Adaptabilní škola – další vzdělávání

je realizován krajem Vysočina v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, opatření 3.1 Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních v období 25.11.2005 – 24.11.2007.

Partnery projektu je 11 středních odborných škol zřizovaných krajem, 4 z nich jsou technicky zaměřené, 2 stavebně, 2 zemědělsky a 3 jsou zaměřené na obchod, podnikání a služby. S těmito školami bezprostředně spolupracuje dalších 8 středních škol s obdobným zaměřením.

Zaměření a cíl projektu

Pro dospělé, kteří již opustili počáteční vzdělávání, není vždy účelné doplňovat si vzdělání při dlouhém distančním formálním studiu. Kratší kurzy přizpůsobené svými metodami a rozvržením dospělým jsou proto vítanou možností jak získat potřebné znalosti dle požadavků zaměstnavatelů nebo situace na trhu práce.

Účast dospělých v rozmanitých vzdělávacích aktivitách zakončená získáním certifikátu vede nejen k jejich osobnímu rozvoji, zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce a vyšší udržitelnosti pracovního místa, ale posiluje i vzdělanostní potenciál kraje a tím i jeho přitažlivost pro investory.

Kraj jako zřizovatel středních a vyšších odborných škol má zájem na tom, aby tyto školy využily svůj potenciál i pro vzdělávání dospělých.

Globálním cílem projektu proto tedy je: „Přispět k rozvoji nabídky vzdělávání dospělých odpovídající potřebám znalostní společnosti ve středních školách a vyšších odborných školách v kraji Vysočina.“

Aktivity projektu

Za tímto účelem probíhá vzdělávání odborných pracovníků – manažerů dalšího vzdělávání a lektorů a jsou připravována kontaktní místa. Takto vyškolení pracovníci připravují vzdělávací kurzy pro dospělé v délce 30 – 150 hodin, z nichž polovina bude v rámci projektu pilotně ověřena. Kurzy jsou připravovány ve spolupráci s firmami, aby jejich zaměření odpovídalo potřebám zaměstnavatelů.

Vzdělávací programy připravované v rámci projektu se zaměřují na rozvíjení obecně odborných profesních dovedností a znalostí jednotlivců dle konkrétních potřeb trhu práce v území.

Kurzy budou obsahovat alespoň jedno ze tří obecně prospěšných témat: životní prostředí a trvale udržitelný rozvoj, moderní technologie a postupy, rovné příležitosti.

Přínos projektu

Velké školy zapojené do projektu mohou klientům nabídnout institucionální stabilitu, prostorové kapacity, územní dostupnost a výhody síťové spolupráce. Samy díky zapojení do projektu posílí nejen komunikaci a spolupráci s firmami, úřady práce a hospodářskými či agrárními komorami, ale i svůj regionální význam a prospěšnost.

Zkušenosti ze vzdělání dospělých a přípravy programů navíc mohou mít pozitivní zpětný vliv na počáteční vzdělávání.

Firmám přináší zapojení do projektu kromě zvýšení jejich prestiže snazší dostupnost nabídky profesního vzdělávání a především zvýšení standartu péče o rozvoj vlastních zaměstnanců a snazší získávání nových pracovníků.

Školy i firmy mají díky vzájemné spolupráci také větší předpoklad k získání podpory z programů vyžadující spolupráci s regionálními partnery.

Vstupy, výstupy. Výsledky a cíl projektu.

Adaptabilní školy - vstup - výstup

Garant projektu
RNDr. Kamil Ubr
Odbor školství, mládeže a sportu
Oddělení koncepce vzdělávání
Tolstého 15, 586 01, Jihlava

Kontaktní osoba
Alena Zítková, DiS.
Zitkova.a(zavináč)kr-vysocina.cz
tel.: 564 602 851

 

Přehled škol, vzdělávacích programů a kontaktů na manažery dalšího vzdělávání:

Střední průmyslová škola Třebíč
Zdeněk Borůvka, zboruvka(zavináč)spst.cz, 568 828 259

 • Kurz obsluhy CNC strojů
 • Základní strojírenské znalosti a dovednosti

Střední škola technická Žďár nad Sázavou
Jan Fiksa, j_fiksa(zavináč)sou.zdas.cz, 566 643 293

 1. Řídící systémy a obsluha CNC strojů
 2. Moderní strojírenské technologie využívající ICT

Střední škola Pelhřimov
Ing. Jiří Kotrč, kotrc.jiri(zavináč)spssou-pe.cz, 565 349 410

 1. Robotizované pracoviště
 2. Základy strojírenské gramotnosti

Střední škola technická Jihlava
Mgr. Josef Váca, vaca(zavináč)soupol.ji.cz, 567 584 309

 1. Technologie vstřikování plastů
 2. Pneumatika a elektropneumatika v praxi

Střední škola stavební Jihlava
Petr Quitta, pquitta(zavináč)isss-ji.cz, 567 578 571

 1. Obkládačské práce
 2. Montáž suchých konstrukcí

Střední škola stavební Třebíč
Ing. Zdeněk Menoušek, menousek(zavináč)spsstrebic.cz, 568 609 433

 1. Navrhování pozemních staveb pomocí počítačových programů
 2. Tesařské konstrukce pozemních staveb

Střední škola obchodu a služeb Jihlava
Libor Kopecký, kopecky(zavináč)ssos-ji.cz, 567 587 422

 1. Pracovníci ve zdravotnictví
 2. Vedení obchodní korespondence v angličtině

Obchodní akademie Dr.Albína Bráfa a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
Ing. Ivan Hnízdil, hnízdil(zavináč)oatrebic.cz, 568 842 851

 1. Základy účetnictví a daní při podnikání
 2. Vedení cizojazyčné obchodní korespondence (angličtina, němčina)

Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod
Ing. Jana Dubnová, dubnova(zavináč)oahshb.cz, 569 421 182

 1. Základy účetnictví
 2. Profesionální asistentka

Vyšší odborná škola, Střední zemědělská a technická škola, Bystřice nad Pernštejnem
Ivo Solař, solar.ivo(zavináč)seznam.cz, 737 947 480

 1. Integrovaný management
 2. Využití expertních systémů a aplikovaných programů v zemědělské praxi

Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola
Ing. Miroslav Červený, m.cer(zavináč)sos-humpolec.cz, 565 381 419

 1. Program základních zemědělských činností
 2. Podnikání, účetnictví, daně

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru