Logo

Informace pro deváťáky a jejich rodiče

Informace pro deváťáky a jejich rodiče

Příjímací řízení pro školní rok 2021/2022:

Přihlášky ke studiu se přijímají od 1. 2. 2021 do 1. 3. 2021.


Maturitní obory (čtyřleté obory vzdělávání):

Ředitel školy rozhodne v případě, že počet přijatých přihlášek ke vzdělávání bude nižší než vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělávání, o nekonání přijímací zkoušky.

V případě, že počet přihlášek ke vzdělávání bude vyšší než vyhlášený počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělávání, uchazeč bude pozván k vykonání jednotné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka.

Podrobnosti o jednotné přijímací zkoušce a ukázky testů najdou uchazeči na stránkách Cermatu. Najdete na https://procvicprijimacky.cermat.cz/.

Uchazeči o studium získají body za vysvědčení z 8. třídy (1. pololetí) a z 9. třídy (1. pololetí). Do průměru 1,5 je možné žáky přijmout bez přijímacích zkoušek.

Další informace a podrobná kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 naleznete na jednotlivých stránkách pro:


Učební obory (tříleté obory vzdělávání):

Přijetí bez přijímacích zkoušek.

Uchazeči o studium získají body za vysvědčení z 8. třídy (1. pololetí) a z 9. třídy (1. pololetí).

Další informace a podrobná kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 naleznete na jednotlivých stránkách pro:


Bližší informace:

Po domluvě nabízíme možnost individuálních prohlídek školy. Těšíme se na Vás!

Všichni zájemci o studium na naší škole se mohou s případnými dotazy obracet na školu e-mailem nebo telefonicky.

  • Školy Pelhřimov:

 Ing. Hejda hejda.jaroslav@spssou-pe.cz, 728 986 649

 Ing. Křížková krizkova.marcela@spssou-pe.cz, 777 296 919

  • Škola Kamenice nad Lipou:

Ing. Hadrava hadrava.jiri@spssou-pe.cz, 734 418 107

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru