Logo

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Výsledkové listiny pro učební obory

Výsledkové listiny pro studijní obory

Obecné informace

V souladu s ustanovením § 60 odst. 20 školského zákona musí účastník řízení, jenž byl přijat ke vzdělávání, potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v uvedené škole a oboru vzdělávání. Tento svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole a oboru vzdělání potvrdí odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od výše uvedeného dne oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu uchazečů.

Nepotvrdí-li účastník řízení odevzdáním zápisového lístku podle předchozího odstavce úmysl vzdělávat se v této střední škole a oboru vzdělání, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí účastníka řízení ke vzdělávání v této škole.

ZÁPISOVÝ LÍSTEK MŮŽETE ODEVZDAT NEJPOZDĚJI DO 20. ČERVENCE 2020

 

UPOZORNĚNÍ:

Nepřijatým uchazečům ke studiu je dle § 36 odst. 3 správního řádu dána možnost vyjádřit se před vydáním rozhodnutí ve věci k podkladům rozhodnutí, a to dne

3. července 2020 v době od 9:00 do 12:00 hodin.

 


Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Výsledkové listiny pro učební obory

Výsledkové listiny pro studijní obory

Obecné informace

(aktualizováno 15.6.2020)

Důležité informace

V souvislosti s řešením mimořádné situace vzniklé v důsledku přijímání krizových opatření Vládou České republiky, zejména usnesení č. 201 ze dne 12. března 2020, kterým se zakázala osobní přítomnost žáků ve školách, které navázalo na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví proti šíření koronavirové nákazy, a následné vyhlášení nouzového stavu, připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání ve školním roce 2019/2020. Tento zákon tedy upravuje některé aspekty přijímacího řízení na střední školy.

ZMĚNA ODEVZDÁNÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKU

  • přijatý uchazeč, který má zájem studovat na naší škole musí po zveřejnění výsledků přijímacího řízení do 5 pracovních dnů, nejpozději do 29. dubna 2020 doručit do školy zápisový lístek
  • uchazeč může přinést zápisový lístek do školy osobně do schránky u vchodu školy nebo zaslat poštou na adresu: SPŠ a SOU Pelhřimov, Friedova 1469, 393 01  Pelhřimov

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru