Náhradní a opravné termíny maturitní zkoušky

1. 9. 2021

1. - 9. 9. 2021

Didaktické testy a písemné práce společné části 1. 9. - 3. 9. 2021, ústní společná a profilová část 8. 9. - 9. 9. 2021.