Náhradní a opravné termíny závěrečné učňovské zkoušky L+H - zima

1. 12. 2023

písemná

1. 12. 2023

praktická

4. 12. – 6. 12. 2023

ústní

13. 12. 2022