Odborné praxe končících ročníků učebních oborů

2. 10. 2023

2. 10. - 20. 10. 2023

AOZ3: 2. 10. - 13. 10. 2023
Z3, T3, E3 : 9. 10. - 20. 10. 2023