Odborné praxe

13. 9. 2021

13. 9. - 22. 10. 2021

OZS3: 13. 9. – 15. 10. 2021
AUZ3: 20. 9. - 8. 10. 2021
Z3, TE3: 20. 9. - 1. 10. 2021
IT4, ST4, MSO4, MED4: 11. 10. - 22. 10. 2021