Přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení

12. 4. 2022

12. 4. - 28. 4. 2022

.