Závěrečné učňovské zkoušky L+H - podzim 2022

1. 9. 2022

písemná

1. 9. 2022

praktická

2. 9. – 6. 9. 2022

ústní

13. 9. – 14. 9. 2022