Závěrečné učňovské zkoušky L+H

22. 9. 2021

2. - 15. 9. 2021

Písemná zkouška se nekoná. Praktická 2. – 6. 9. 2021, ústní 13. – 15. 9. 2021.