50. ročník Mistrovství ČR v orbě - Chrudim

3. 10. 2023

Ve dnech 29. 9. až 30. 9. 2023 se naši zástupci jako každý rok účastnili 50. ročníku Mistrovství ČR v orbě, kterou organizovala Společnost ČR pro orbu společně se Střední školou zemědělskou a Vyšší odbornou školou v Chrudimi. Akce byla pořádána pod záštitou ministra zemědělství Marka Výborného a hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického.

Naši soutěžící úspěšně reprezentovali naši školu a dosáhli ve svých kategoriích pěkných výsledků. Žák 3. ročníku oboru Zemědělec - farmář Jiří Vojtěch Žežulář v orbě s klasickým  dvouradličným  pluhem obsadil v kategorii Junioři krásné 2. místo, v celkovém hodnocení s dospělými oráči 5. místo.

Další náš zástupce Petr Šteidl v orbě s otočným dvouradličným neseným pluhem se umístil též na 2. místě a kvalifikoval se tím na Mistrovství Evropy v orbě, které se bude konat v příštím roce ve Francii.

Děkujeme oběma našim soutěžícím za vzornou reprezentaci naší školy a rovněž učitelům odborného výcviku Josefu Cinkovi a Martinu Kamírovi za jejich přípravu.