Cena města Pelhřimova

3. 2. 2022

Cena města Pelhřimova je udělována těm, kteří významným způsobem ovlivnili veřejné dění ve městě Pelhřimově, a to především v kultuře, vzdělání, podnikání, péči o životní prostředí, sportu a dalších oblastech veřejného života, případně se významně zasloužili o propagaci města Pelhřimova v celostátním nebo mezinárodním měřítku.

Tuto cenu dne 29. ledna 2022 převzal Martin Lahučký, bývalý žák naší školy, oboru Informační technologie, účastník hackathonů a také jejich organizátor. V prosinci loňského roku pořádal ve spolupráci se školou a firmami akci Průmkathon. "Cena není jen má. Je všech, kteří se na Průmkathonu podíleli. Patří účastníkům, pořadatelům a i partnerům, za kterými jsme přišli s něčím novým, a oni uvěřili, že to má smysl a podpořili nás," prohlásil.