Cesty k modernímu Pelhřimovu

5. 3. 2024

Žáci tříd STD1 a ST3 se vydali do pelhřimovského muzea, aby se ponořili do víru průmyslové revoluce, a to nejen na Pelhřimovsku. Průvodkyní jim byla PhDr. Miroslava Kvášová.

Paní Kvášová nejprve objasnila fungování cechů, dílen a manufaktur, popsala, jak se průmyslová revoluce promítla do vývoje Pelhřimovska. Přednášející se dotkla i důležitých pelhřimovských továren, jako byla Matějkova strojírna a pletárna továrníka Kouřimského (Modeta).

Lektorka vykreslila atmosféru tehdejší doby, studenti si představovali špinavé uličky plné dělníků, hukot strojů a těžký dým z továren. Popsala strasti a rizika, s nimiž se dělníci museli denně potýkat, a nezapomněla ani na tragické události.

Děkujeme za přednášku, která byla poutavá a zároveň informativní.