Další třídy vyrazily za poslanci

8. 3. 2024

Ve středu 6. 3. 2024 se vydaly třídy 1PO a 2PO do Prahy na exkurzi do Poslanecké sněmovny.

Kromě zajímavostí z historie, které nám průvodce odvyprávěl, a po zhlédnutí filmu o fungování Poslanecké sněmovny, jsme si prohlédli expozici Parlamentária, kde si každý z nás mohl vyzkoušet, jaké to je být poslancem. V závěru exkurze jsme se posadili na galerii hostů přímo v jednacím sále a sledovali část jednání.

Poté se třídy rozdělily a každý si vybral, jakou část Prahy chce objevovat. Někteří se vydali prozkoumat Kampu, jiní se prošli až na Václavské náměstí, další zamířili na Pražský hrad.

Foto: Jakub Beran