Den s technikou na VŠPJ

21. 12. 2023

Vybraní žáci končících ročníků naší školy se ve středu 20. 12. 2023 vydali na Den s technikou na Vysokou školu polytechnickou v Jihlavě. Žáci si mohli prohlédnout učebny a laboratoře i technické vybavení školy, ujasnili si své představy o budoucím studiu a seznámili se se studijními obory, které VŠPJ nabízí. Profilu absolventa naší školy nejvíce odpovídají bakalářské obory Aplikovaná informatika, Aplikované strojírenství nebo Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi. O své budoucnosti mohou rozhodnout do 29. 2. 2024, dokdy je nutné odevzdat přihlášky na VŠ.