Dvě akce v Kamenici

18. 5. 2022

V průběhu měsíce května se žáci v Kamenici zúčastnili dvou zajímavých vzdělávacích akcí...

Kanada – multikulturní země ledního hokeje

Cestovatelská přednáška doprovázená živým slovem na chvíli představila druhou největší zemi světa – Kanadu.

"Věděli jste například, kdo jsou to Amišové? Jak se v kanadské přírodě chovat, abyste předešli riziku napadení zvířetem?" Takto vyprávěli o svých zážitcích cestovatelé "Pohodáři" Vratislav Kratochvíl a Michal Poulíček z Pelhřimova.

Akce se konala 17. května 2022 v  Kulturním domě v Kamenici nad Lipou.

Je fajn být finančně gramotný

Naše škola se opět zúčastnila projektu na téma Finanční gramotnost. Přednášku pořádala Občanská poradna Pelhřimov a studenty seznámila s vybranou částí této problematiky.

Studenti oborů Mechanik opravář motorových vozidel, Opravář zemědělských strojů a Zemědělec Farmář v Kamenici nad Lipou získali informace např. z oblasti finančního plánování, pravidel zodpovědného zadlužování, exekuce, finančních produktů, ochrany spotřebitele, právní pomoci.

Cenným pomocníkem pro všechny je zdroj informací, např. www.clovekvtisni.cz, www.mesec.cz a také bezplatná pomoc Občanské poradny Pelhřimov, viz www.obcanskeporadny.cz.

Tento projekt, který probíhá ve škole již po několikáté, se setkává ze strany studentů s dobrou odezvou. O tom svědčí také účast, která byla tentokrát téměř 100 %.

A dvakrát závěrem:
"Peníze se staly z pomocníka cílem.“ Gustav Mahler (O dnešní době)
"Odměna za to, že se člověk vyzná, je obrovská. A tresty za neznalost finanční ještě nikdy nebyly tak tvrdé.“ Niall Ferguson