EDSCHA – prezentace firmy

22. 9. 2023

Na pracovišti v Kamenici nad Lipou proběhla prezentace firmy EDSCHA AUTOMOTIVE KAMENICE s.r.o. Zástupci firmy popsali žákům 2. a 3. ročníků všech učebních oborů historii, výrobní program a podnikové procesy strojírenské firmy. Představili žákům stipendijní program a nabídli možnost brigád, provozních praxí a budoucího zaměstnání.