Ekologická vycházka

9. 6. 2023

Žáci třídy 1.OZF, obory Zemědělec – farmář a Opravář zemědělských strojů, navštívili čistírnu odpadních vod a kanalizací v Kamenici nad Lipou.

Z přednášky vedoucího provozu pana Blažka se dozvěděli mnoho informací o technologii úpravy vody a čištění odpadních vod. Mimo jiné získali přehled o činnosti společnosti VODAK Humpolec, tj. o provozu vodovodů a kanalizací.

Další součástí programu ekologické vycházky bylo plnění úkolů, např. poznávání bylin, stromů a keřů, dále určování semen polních plodin atd.

Věříme, že i touto formou jsme přispěli k rozvoji enviromentální gramotnosti mladé generace.