Humanitární pomoc Ukrajině

4. 4. 2022

V dnešních těžkých časech to nemá spousta ukrajinských uprchlíků odcházejících před válkou lehké, a tak se naše škola rozhodla těmto lidem ulehčit situaci formou hmotné pomoci.

Žáci z každé třídy mohli dobrovolně donést nejrůznější trvanlivé potraviny jako těstoviny, rýži, konzervy atd. Celkem se podařilo vybrat několik krabic těchto potravin, které jsme předali k přerozdělení potřebným.

V dnešní době je důležité pomáhat si navzájem, nebýt lhostejní a myslíme si, že tato akce skvěle zapojila naši školu do humanitární pomoci.

Za 1IT Tadeáš Krejčí