Informace k přihláškám ke studiu

9. 2. 2022

Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu se vyžaduje u všech čtyřletých studijních oborů s maturitní zkouškou a u všech tříletých učebních oborů s výučním listem.

Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti se nevyžaduje u nástavbového studijního oboru Podnikání.

.