Informace ke stravování ve školní jídelně

24. 8. 2023

Žáci, kteří se stravují v naší školní jídelně, mají stravování přihlášeno od 5. 9. 2023. Výjimku tvoří žáci ubytovaní na DM, kteří jsou ke stravě přihlášeni již od 4. 9. 2023.

.