Krajská soutěž v orbě ve Znojmě

27. 9. 2022

Dne 22. 9. 2022 se konal 18. ročník Krajské soutěže v orbě ve Znojmě. Letošní ročník proběhl pod záštitou ministra zemědělství Ing. Zdeňka Nekuly.

Soutěžící orali jednostrannými dvouradličnými pluhy. Při soutěži oráči nejdříve vyořou tzv. rozpich a poté následuje doorávka pozemku tzv. do skladu. Jejich výkon je průběžně hodnocen komisí rozhodčích a hodnotí se: provedení rozpichu, vyhlubování a zahlubování pluhu, přímočarost, hloubka a celkové provedení.

Reprezentantem naší školy byl v tomto ročníku Jiří Žežulář, který se umístil na hezkém 10. místě. Děkujeme i za skvěle odvedenou práci Kryštofu Čekalovi, který byl Jirkovým asistentem.