Mezinárodní konference Enersol 2021 Plzeň

12. 11. 2021

Student oboru Dopravní prostředky Michal Gottlieb (se soutěžní prací v Enersolu postoupil až do národního kola) a koordinátor jeho soutěžní práce Ing. Jaromír Vytiska se zúčastnili Mezinárodní konference Enersol 2021 konané v Plzni. Zde byly prezentovány vítězné práce z jednotlivých zemí a zároveň byl slavnostně ukončen 18. ročník tohoto projektu. Konference měla mezinárodní obsazení - zúčastnili se ho žáci z ČR, Německa, Slovenska, Rakouska a Slovinska a mnoho významných hostů. Následující rok se bude konat již 19. ročník této ekologické soutěže a naše škola se jej opět zúčastní. Soutěžícím přejeme mnoho zdaru a úspěchů.

Ing. Jaromír Vytiska