Návštěva v Pyhře

16. 6. 2023

Vybraní žáci učebních oborů Zemědělec – farmář a Opravář zemědělských strojů navštívili v rámci mezinárodní spolupráce naši partnerskou školu Landwirtschaftliche Fachschule Pyhra v Dolním Rakousku.

Tato škola je zaměřena, stejně jako ta naše, na vzdělávání žáků v oblasti zemědělství a lesního hospodářství. V průběhu exkurze jsme měli možnost prohlédnout si prostory teoretické výuky (moderně zrekonstruovanou budovu školy) a hospodářské objekty pro praktickou výuku, které jsou součástí areálu školy a jsou provozovány v součinnosti s místními zemědělci. Při prohlídce celého areálu jsme měli možnost nahlédnout do moderních stájí dojeného skotu, do objektů pro servis a údržbu zemědělské techniky a do dílen lesních hospodářů.

Škola v Pyhře se nezabývá pouze zemědělskou prvovýrobou, ale také zpracováním vyprodukovaných komodit. Při prohlídce jsme navštívili školní sýrárnu, moštárnu, malý pivovar a palírnu. Zajímavostí je, že všechny vyrobené produkty škola nabízí ve vlastní prodejně v areálu školy.

Pro žáky i pedagogy byla návštěva partnerské školy velmi zajímavá, poučná a inspirativní.