Ochlaďme Pelhřimov

18. 5. 2022

Naše škola je zapojená do projektu 1Planet4All (podpořeného z prostředků Evropské unie) a projektu Učím o klimatu (podpořeného Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí, www.sfzp.cz, www.mzp.cz). Projekt realizuje organizace Člověk v tísni, vzdělávací program Varianty.

Žáci 1IT se rozhodli věnovat problematice přehřívání měst a tepelných ostrovů ve městě. V dubnu proto vytvořili trvalkový záhon před školou, který zvyšuje evapotranspiraci v okolí školy, tím snižuje okolní teplotu, zvyšuje biodiverzitu druhů rostlinných i živočišných, a hlavně působí jako estetický prvek navozující lepší náladu a klid.

Akce Ochlaďme Pelhřimov      Soutěž o nejzelenější obrázek      Výzva Vysaďte strom

Dne 30. 5. 2022 proběhne debata na téma klimatických změn, vlivu zelených střech na okolí, význam zeleně ve městech a workshop pro děti na téma Jak zazelenit Pelhřimov.

Program:

Akce Ochlaďme Pelhřimov

Přidejte se k naší výzvě a zlepšete Pelhřimov! Přijďte se podívat, jak nám náš záhon krásně kvete!

Těšíme se na Vás!

Skupina GreenHell

1Planet

Fotogalerie - sázení trvalek: