Od 1. 8. 2023 má škola nového ředitele a vedení školy

4. 8. 2023

Rada Kraje Vysočina jmenovala novým ředitelem Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov pana Bc. Lukáše Třísku, který byl zástupcem ředitele pro odborný výcvik a praktické vyučování.

Nový ředitel přijal jmenování od zástupce zřizovatele, radního Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu, informatiky a komunikačních technologií RNDr. Jana Břížďaly.

Poděkovat dosavadnímu řediteli Mgr. Pavlu Hlaváčkovi a poblahopřát novému řediteli Bc. Lukášovi Třískovi přišel také místostarosta města Pelhřimova Mgr. Karel Kratochvíl.

Lukáš Tříska pracuje ve škole již 24 let. Na této škole absolvoval s vyznamenáním učební obor Truhlář a následně nástavbové studium.  Bakalářský titul získal na Českém vysokém učení technickém v Praze. Od roku 2014 působí ve vedení školy a v roce 2018 se stal zástupcem ředitele pro odborný výcvik a praktické vyučování. Za tu dobu se vedle pedagogické a manažerské činnosti podílel i na řadě odborných projektů školy.

Nový ředitel si vytvořil nový tým vedení školy:

  • zástupce ředitele – Ing. Olga Bartošková
  • zástupce ředitele pro teorii Pelhřimov – Ing. Jaroslav Hejda
  • zástupce ředitele pro teorii Kamenice nad Lipou – Ing. Jiří Hadrava
  • zástupce ředitele pro odborný výcvik a praktické vyučování – Ing. Ivona Mikulecká

Děkujeme bývalému řediteli Mgr. Pavlovi Hlaváčkovi za úspěšné vedení školy.