Po stopách odlévání

12. 6. 2023

Ve čtvrtek 8. 6. 2023 se žáci strojírenských oborů druhého ročníku a oboru Strojírenství třetího ročníku zúčastnili exkurze ve Slévárně a modelárně Nové Ransko. Díky vedení firmy a dvěma průvodcům měli k dispozici odborně komentovanou prohlídku od výroby modelu odlitku, přes jeho formování, odlévání až k finálnímu opracování.

.