Počítačová lingvistika

13. 6. 2023

V pondělí 12. června 2023 proběhla pro žáky 2. ročníku oboru Informační technologie online přednáška Mgr. Hany Žižkové, Ph.D., o studiu oboru Počítačová lingvistika, bakalářského studijního oboru Masarykovy univerzity v Brně. Toto studium se věnuje přirozenému jazyku s využitím výpočetní techniky.

Obor byl představen těm, kteří mají rádi češtinu a nebojí se počítačů, a také těm, kteří mají rádi počítače a nebojí se češtiny. Žáci byli seznámeni s oblastmi, ve kterých se mohou s výsledky práce počítačového lingvisty setkat, např. korektury, vyhledávání na internetu, rozpoznávání řeči, překladače, plagiátorství atd.