Projekt První pomoc do škol

18. 1. 2024

Jako každoročně, i letos je pro nás leden ve znamení zdokonalování svých vědomostí i praktických schopností týkajících se poskytování první pomoci. Projektu se účastní všichni naši žáci 2. ročníků.

.