Školní parlament - listopad 2022

22. 11. 2022

Ve čtvrtek 24. 11. v 8 hodin se ve sborovně ve Friedově ulici uskuteční další setkání školního parlamentu. Žádáme každou třídu o účast zvoleného zástupce.

.