Školní parlament

8. 3. 2022

Ve čtvrtek 10. 3. v 8 hodin se ve sborovně ve Friedově ulici uskuteční první setkání školního parlamentu v letošním školním roce. Žádáme každou třídu o účast jednoho zástupce.

.