Snídaně pro žáky na DM

6. 1. 2023

Upozorňujeme žáky i jejich zákonné zástupce, že od 1. 1. 2023 se mění cena u snídaní pro žáky ubytované na DM. Cena je nyní 40,- Kč za snídani + doplňkovou stravu. Děkujeme za pochopení.

.