Stínování v německé škole RFES Homberg (Efze)

21. 10. 2023

Ve dnech 16. – 19. 10. 2023 se uskutečnila návštěva dvou českých učitelů ze SPŠ a SOU Pelhřimov na škole RFES v Hombergu (Efze) www.rfes.de. Jednalo se o projekt Stínování učitelů Erasmus+.

Během návštěvy jsme měli možnost navštívit výuku odborných i teoretických předmětů, poznat občas nelehkou práci jednotlivých německých kolegů učitelů. Zvlášť důkladně jsme se po dobu stínování věnovali práci se žáky z cizích zemí, kteří momentálně tuto školu studují. Tito žáci pochází ze 35 zemí světa (Afghánistán, Albánie, Ukrajina, atd.) a hledají právě prostřednictvím dobrého vzdělání své budoucí uplatnění v Německu.

Dále jsme si prohlédli zázemí školy, sborovnu, učebny jazyků, dílny i sekretariát. Mimo jiné na nás velmi dobře zapůsobil i samotných hlavní vchod do školy, v jehož těsné blízkosti jsou dobře vybavené velké prostory pro žáky. Zde je možnost každý den posedět, popovídat si, dát si i něco dobrého k jídlu a pití.

Návštěva se po celou dobu nesla v dobré, přátelské náladě a jistě splnila i svůj účel.

Oldřich Spálovský, Rostislav Kostka