Těšíme se na nové studenty

9. 9. 2022

První setkání pro studenty dálkového oboru Krejčí se uskuteční v pátek 16. září v 16 hodin ve sborovně ve Friedově ulici 1469 (1. patro).

.