Tradičně na dožínkách

18. 9. 2023

Opět po roce byla naše škola mezi vystavovateli v rámci Pelhřimovských dožínek. Na našem stánku jsme prezentovali především zemědělské učební obory a úspěchy žáků dosažené v soutěžní orbě.