Týden knihoven

24. 10. 2023

Na začátku října startuje každý rok tzv. Týden knihoven, jakési dny otevřených dveří v českých knihovnách. Cílem je navnadit i ty návštěvníky, kteří knihovní služby běžně nevyužívají, a předvést, že knihovny mají co poskytnout všem věkovým a zájmovým skupinám.

Této akce se pravidelně účastní i žáci prvních ročníků. Jako bonus získávají vstup do knihovny na celý rok zdarma. Uvedené možnosti letos využila i třída 1E, zájem o čtenářský průkaz projevilo třináct žáků.