Upozornění pro rodiče žáků 1. ročníků

25. 8. 2022

Rodičům studentů prvního ročníku bychom rádi připomněli blížící se adaptační kurz.
Termín pro zaslání platby je sice do 1. 9. 2022, ale peníze nemáme ještě od většího počtu z vás, což nám značně komplikuje přípravy a v důsledku ohrožuje i samotné pořádání kurzu.
Děkujeme za pochopení a brzké zaplacení!

Toto připomenutí samozřejmě neplatí pro rodiče, kteří již poplatek uhradili.