Významné ocenění žáka naší školy - Cena města Pelhřimova 2023

16. 3. 2023

Cena města Pelhřimova je udělována těm, kteří významným způsobem ovlivnili veřejné dění ve městě Pelhřimově, a to především v kultuře, vzdělání, podnikání, péči o životní prostředí, sportu a dalších oblastech veřejného života, případně se významně zasloužili o propagaci města Pelhřimova v celostátním nebo mezinárodním měřítku.

Tuto cenu v letošním roce převzal Michal Vávra, bývalý žák naší školy, za vítězství v národní soutěži oboru Strojní mechanik, z rukou Mgr. Karla Kratochvíla, místostarosty města Pelhřimov.

Ještě jednou děkujeme Michalovi za vynikající reprezentaci školy.