Začátek školního roku 2021/2022

1. 9. 2021

Informace o začátku školního roku pro žáky a jejich rodiče.

Školní rok začíná ve středu 1. září 2021 v 8 hodin ve třídách dle zveřejněného rozpisu (soubor .pdf, 436kB).

Žáci prvních ročníků budou mít třídnické hodiny 1. a 2. září.

Konec výuky v prvním týdnu (2. a 3. září) bude pro žáky všech ročníků v 11:40 h.

Žáci ubytovaní na domově mládeže mohou přijet už v úterý 31. srpna. V 17:30 hodin proběhne v jídelně školy na Friedové ulici v Pelhřimově schůzka vychovatelů s žáky prvních ročníků a jejich rodiči. Ubytovaní žáci budou mít možnost celodenního stravování již od 1. září. Nástup na DM v Kamenici nad Lipou v úterý 31. srpna v 18 hodin.

Žáci, kteří nebudou ubytovaní na DM a podali přihlášku ke stravování, budou mít přihlášené obědy automaticky od 2. září.

Testování žáků neinvazivními testy dodanými MZČR proběhne 1. září, 6. září a 9. září. Testováni budou pouze žáci, kteří nemají ukončené očkování a neprodělali v posledních 6 měsících onemocnění Covid 19 (je nutné tyto skutečnosti doložit potvrzením). Ubytovaní žáci budou testováni již po příjezdu na DM (31. srpna).

Dle mimořádných opatření (viz níže) je nutné ve společných prostorách školy používat respirátory (chodby, příchod a odchod z jídelny).

Žákům prvních ročníků bude předán třídními učiteli čip pro vstup do budov a pro výběr obědů (záloha na čip 100 Kč).

Nároky na učebnice a jiné pomůcky budou žákům sdělovány jednotlivými vyučujícími postupně v průběhu měsíce září.

V souvislosti s nástupem žáků 1. 9. 2021 zveřejňujeme i aktuální Mimořádné opatření MZ, které se týká zejména testování a používání ochranných prostředků ve školách (soubor .pdf, 237kB), a vyjádření MŠMT k dezinformacím o aktuálních opatřeních ve školách 25.8.2021 (soubor .docx, 51kB).