Začlenění Průmyslu 4.0 do výuky

21. 11. 2021

Po roční pauze způsobené Covidem-19, kdy jsme nemohli realizovat naplánované investice do modernizace výuky, se nám podařilo pro letošní školní rok 2021/2022 zrealizovat dvě významné investice.

V tomto období začleňujeme do výuky nový svařovací robot pro výuku od firmy CLOOS a nové 5osé CNC HOMAG CENTATEQ P-110 do truhlářských dílen.

S moderní výukou pomůže naší škole svařovací robot

Bez nejmodernějších výukových pomůcek bude stále obtížnější připravit studenty tak, aby ihned po nástupu do práce mohli odvádět to, co si od nich zaměstnavatel slibuje.

Z tohoto důvodu naše škola v listopadu letošního roku pořídila od firmy CLOOS za podpory Lubomíra Stokláska a jeho firmy Agrostroj Pelhřimov nového svářecího robota QIROX QC3 Micro.

Svářecí robot je určen pro obory se strojním zaměřením. Žáci naší školy si prohloubí znalosti v automatizovaném svařování, obsluze a programování svářecího robota.


5osé CNC HOMAG CENTATEQ P-110

Žákům dřevooborů SPŠ a SOU Pelhřimov bude nově sloužit CNC HOMAG, které dodala firma EPIMEX dřevostroje, s. r. o., jako vítězný dodavatel veřejné zakázky.

Součástí dodávky je i softwarové vybavení v podobě řídícího systému woodWOP 7.2 a zároveň se nám podařilo licenčně zajistit konstrukční software IMOS 3D. Programování probíhá v nově vybavené CNC učebně s 12 pracovišti.

Výuka CNC obrábění se týká maturitního oboru Operátor dřevařské a nábytkářské výroby i učebního oboru Truhlář.