Zahraniční stážistky v hodinách anglického jazyka

12. 4. 2023

V průběhu 2. pololetí jsme u nás ve škole přivítali stážistky ze španělského Alicante.

Maria, Erika a Moraime byly a do konce května ještě budou v nepravidelných intervalech součástí výuky ANJ v Kamenici nad Lipou. Kromě rozvoje komunikace jsou hodiny zaměřeny nejenom na probírané gramatické jevy nebo rozvoj slovní zásoby, ale také na reálie. Díky perfektní domluvě a flexibilitě Hodiny H si danou spolupráci mohli vyzkoušet opravdu všichni naši učni, kteří se po původním ostychu postupně zlepšují a snaží se aktivněji zapojit do připravených aktivit. Doufáme, že je přínos oboustranný a že si společně ještě užijeme poslední hodiny, které máme naplánované.