Závěrečná zpráva projektu "Spolupráce truhlářů pokračuje - Die Zusammenarbeit der Tischler geht weiter"

24. 6. 2024

Mezinárodního projektu "Dřevěný vozík pro děti“ se zúčastnilo 11 studentů oboru truhlář z německé školy Reichspräsident – Friedrich – Ebert – Schule (www.e-g-p.org), dále také 12 žáků dřevařských oborů z české Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov (www.spssou-pe.cz). Samotný projekt probíhal v truhlářských dílnách v Křemešnické ulici SPŠ a SOU Pelhřimov. Žáci společně zhotovili 12 kusů dřevěných vozíků pro děti z mateřských škol z regionu. Zvoleným materiálem byl masivní buk spojený na ozuby a překližka. Některé části výrobku byly zhotoveny na CNC frézce. Ve smíšených mezinárodních týmech spolupracovali 1 německý a 1 český žák. Komunikovalo se především anglicky a německy. V pondělí proběhla prohlídka dílny, žáci se rozdělili do skupinek a společně jsme zahájili práci ve školních dílnách. Odpoledne jsme navštívili pivovar Pelhřimov a Muzeum rekordů. Zbytek dne měli na prohlídku města. V úterý dopoledne a odpoledne jsme pokračovali v práci na dřevěném vozíku. Pozdní odpoledne strávili koupáním u rybníka Stráž. Ve středu probíhal práce na vozíku a bylo dokončeno 12 vozíků. Navečer jsme si šli zahrát Bowling. Ve čtvrtek proběhl celodenní výlet do Prahy. Společným tématem bylo poznávání památek. V pátek dopoledne jsme hotové výrobky slavnostně předali zástupcům z mateřských škol v regionu. Odpoledne jsme vyrazili na výlet do Kamenice nad Lipou. Zde jsem navštívili pivovar a místní muzeum nábytku, kde jsme si prohlédli historický nábytek, především židle. Navečer jsme ještě společně povečeřeli v Pelhřimově. V sobotu ránu naši němečtí přátelé odjeli vlakem domů a společný program tak byl zakončen. Velmi děkujeme za podporu panu řediteli Mgr. Lukášovi Třískovi, Česko-německému fondu budoucnosti, dále Kraji Vysočina a městu Pelhřimov. Rostislav Kostka, Lukáš Farka, Věra Tokarčíková, Josef Brabec, Rostislav Straka, Oldřich Spálovský