Oděvní technik


Základní informace

Název a kód oboru:

Oděvní technik
31-43-L/01

Název ŠVP:

Oděvní technik

Pracoviště:

Pelhřimov - Friedova

Typ oboru:

4letý studijní (úplné střední odborné vzdělání s maturitou)

Student má možnost po 3 letech studia získat výuční list v oboru Krejčí.

Student po úspěšném absolvování čtyřletého studijního oboru a zvládnutí maturitní zkoušky obdrží maturitní vysvědčení. Poté může pokračovat ve studiu na VŠ, případně VOŠ.

Obor je zaměřen na návrhářství a realizaci pánské a dámské konfekce včetně kožených doplňků. Konstrukce střihů, stupňování a polohování se provádí pomocí počítačů. Studentky se se svými pracemi úspěšně účastní módních přehlídek.

Absolvent:

  • ovládá technologické postupy zpracování textilních a kožedělných výrobků
  • ovládá navrhování a zhotovení konstrukce střihů s podporou počítače
  • zná postupy stupňování a polohování střihů pomocí počítače
  • je schopen vytvářet a dopracovat modely dle vlastního návrhu
  • je připraven pracovat v textilních nebo kožedělných firmách jako návrhářka, technolog, mistr, kontrolor
  • zvládá komunikaci v cizím jazyce a je odborně zdatný i pro obchodní činnost
  • má předpoklady pro práci v obchodu
  • získá maturitní vysvědčení
  • je připraven pro studium na vysoké škole a na vyšší odborné škole i vstup do praxe

Kvalita vzdělání:

odpovídá možnosti založení vlastní firmy

Progresivní metody na naší škole vedou žáky k tvůrčí činnosti, kdy projevují svůj talent, zájem a schopnosti. Je to módní návrhářství.

Zejména v oblasti mladé módy zaznamenáváme už několik let výborné výsledky na republikové úrovni, trvale to jsou přední místa.


Čtěte také

Prohlédněte si také