Krejčí


Základní informace

Název a kód oboru:

Krejčí
31-58-H/01

Název ŠVP:

Krejčí pro dámské oděvy

Pracoviště:

Pelhřimov - Friedova

Typ oboru:

3letý učební (střední vzdělání s výučním listem)

Po absolvování tříletého učebního oboru a úspěšném zvládnutím závěrečné zkoušky obdrží učeň výuční list. Poté může absolvovat některý z nástavbových studijních oborů a dosáhnout tak úplného středního vzdělání.

Náplň oboru:

  • je zaměřen na zakázkové šití i šití v konfekční výrobě
  • absolvent je připraven pro nástavbové studium
  • žák se naučí manuálním dovednostem, kreativní a tvůrčí činnosti, navrhování nových módních oděvů, zhotovení modelů
  • možnost předvádění modelů na módních přehlídkách, soutěžících a prezentacích školy

Dobré uplatnění na trhu práce.


Čtěte také

Prohlédněte si také