Prodavač


Základní informace

Název a kód oboru:

Prodavač
66-51-H/01

Název ŠVP:

Prodavač

Pracoviště:

Pelhřimov - Friedova

Typ oboru:

3letý učební (střední vzdělání s výučním listem)

Po absolvování tříletého učebního oboru a úspěšném zvládnutím závěrečné zkoušky obdrží učeň výuční list. Poté může absolvovat některý z nástavbových studijních oborů a dosáhnout tak úplného středního vzdělání.

Náplň oboru:

  • je zaměřen na zvládnutí odborných znalostí a dovedností, např. vedení daňové evidence a administrativy prodejny, práce s počítačem a pokladními systémy, získání znalostí z oboru psychologie prodeje, prohloubení znalostí cizího jazyka a jeho využití v prodejní praxi
  • absolvent je připraven pro dvouleté nástavbové studium Podnikání, které v odborných předmětech navazuje a prohlubuje znalosti z oboru Prodavač

Dobré uplatnění na trhu práce.

Studenti tohoto oboru se trvale umísťují na předních místech při Mistrovství České republiky v odborných vědomostech a dovednostech v oborech Prodavač a Obchodník.


Čtěte také