Krejčí - dálkové studium


Základní informace

Název a kód oboru:

Krejčí
31-58-H/01

Název ŠVP:

Krejčí

Pracoviště:

Pelhřimov - Friedova

Typ oboru:

3letý učební - dálková forma (střední vzdělání s výučním listem)

Po absolvování tříletého učebního oboru a úspěšném zvládnutím závěrečné zkoušky obdrží učeň výuční list. Poté může absolvovat některý z nástavbových studijních oborů a dosáhnout tak úplného středního vzdělání.

Náplň oboru:

  • je zaměřen na zakázkové šití i šití v konfekční výrobě
  • absolvent je připraven pro nástavbové studium
  • učí manuálním dovednostem, kreativní a tvůrčí činnosti, navrhování nových módních oděvů, zhotovení modelů

Dobré uplatnění na trhu práce.


    Čtěte také

    Prohlédněte si také