Profesní kvalifikace

Autorizace pro profesní kvalifikace

V rámci vzdělávání pro dospělé je naše škola autorizovanou osobou pro profesní kvalifikace.

Po získání potřebných osvědčení daných profesních kvalifikací lze být připuštěn k závěrečné zkoušce příslušného učebního oboru.

Bližší informace viz https://www.narodnikvalifikace.cz

Seznam profesních kvalifikací s platností autorizace školy:

Škola nabízí vzdělávací programy k těmto profesním kvalifikacím jako přípravu ke zkoušce pro získání jejich osvědčení.

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Kotrč (vedoucí učitel Pelhřimov)
Růžová 34 / tel. 565 349 525 / e-mail: kotrc.jiri@spssou-pe.cz