Logo
Prezenční teoretická výuka pro nekončící ročníky bude obnovena v pondělí 7. prosince 2020. Žáci jsou povinni sledovat rozvrhy v Bakalářích, které budou průběžně měněny dle situace. Žáci si musí v případě zájmu sami přihlásit stravování. Více
Vedení školy oznamuje, že z důvodů epidemiologických opatření, která se týkají škol, nebude provoz školních pracovišť kadeřnictví pro veřejnost otevřen. Děkujeme za pochopení. Více
Vzhledem k současné situaci upozorňujeme naše studenty i jejich rodiče, že distanční výuka pokračuje i v týdnu od 2. 11. 2020, zatím na dobu neurčitou. Buďte s námi online! Více
18-20-M/01

Obor je zaměřen pro práci v oblasti informačních technologií a počítačových sítí, včetně zabezpečení optimální znalosti HW a SW, konfigurace, bezpečnosti provozu a údržby nebo tvorby www stránek.
23-41-M/01

Obor je zaměřen na využívání počítačů v oblasti strojírenství, zejména konstruování, tvorby programů pro stroje řízené počítači (CNC stroje) a programování robotizovaných pracovišť pneumatiky a hydrauliky.
23-45-M/01

Obor je zaměřen na problematiku silničních motorových vozidel s důrazem na nejmodernější technologie s praxí na motortestu Bosch, analyzátoru plynů Atal atd. Studium obsahuje možnost bezplatného získání řidičského oprávnění skupiny C.
23-45-L/01

Obor je zaměřen na programování moderních technologických pracovišť, ovládá seřizování klasických a CNC strojů s obsluhou ve spojení s automatizací linek pomocí pneumatiky a hydrauliky. Ovládá tvorbu technické dokumentace s podporou počítače
26-41-L/01

Obor je zaměřen na elektronická zařízení včetně výpočetní a zabezpečovací techniky. Ovládá základy údržby, diagnostiky a servisu elektronických zařízení, základy programování, tvorby www stránek, základy číslicové a mikroprocesorové techniky
31-43-L/01

Obor je zaměřen na návrhářství a realizaci pánské a dámské konfekce včetně kožených doplňků. Konstrukce střihů, stupňování a polohování se provádí pomocí počítačů. Studentky se se svými pracemi úspěšně účastní módních přehlídek.
33-41-L/01

Obor je zaměřen na zpracování technologických postupů dřeva až po jeho umělecko-řemeslné zpracování. Konstrukce návrhů jsou řešeny pomocí počítače, včetně programování CNC strojů.
64-41-L/51

Nástavbové studium navazuje na vyučení ve tříletém učebním oboru s výučním listem. Po jeho úspěšném absolvování a zvládnutí maturitní zkoušky student obdrží maturitní vysvědčení.
23-51-H/01

Obor je zaměřený na znalosti a praktické dovednosti v oblastech ručního a strojního obrábění kovových součástí, plastů, montáže a opravu stroj. zařízení, svařovaných konstrukcí, prací s mechanizovaným nářadím, povrchové úpravy, montáže, ...
23-56-H/01

Obor je zaměřen na získání znalostí a dovedností v oborech soustružení, frézování, vrtání a broušení. Podle schopností je absolvent zařazen do různých provozů podniku. Absolvent je připraven pro nástavbové studium.
26-51-H/01

Obor je zaměřen na výrobu, sestavování, údržbu a zkoušení slabo a silnoproudých strojů, přístrojů a zařízení. Součástí je také údržba domácích spotřebičů.
33-56-H/01

Obor je zaměřen na výrobu klasických truhlářských výrobků (dveře, okna, nábytek), ruční a strojní výrobu.
66-51-H/01

Obor je zaměřen na zvládnutí odborných znalostí a dovedností, např. vedení daňové evidence a administrativy prodejny, práce s počítačem a pokladními systémy, získání znalostí z oboru psychologie prodeje, prohloubení znalostí cizího jazyka.
31-58-H/01

Obor je zaměřen na zakázkové šití i šití v konfekční výrobě. Absolvent je připraven pro nástavbové studium. Žák se naučí manuálním dovednostem, kreativní a tvůrčí činnosti, navrhování nových módních oděvů, zhotovení modelů.
69-51-H/01

Obor je zaměřen na kadeřnické práce v dámském a pánském kadeřnictví. Součástí výuky jsou též základy kosmetiky, manikúry a pedikúry.
41-51-H/01

Vzdělání umožňuje kvalifikovaný výkon činností v oblasti zemědělské prvovýroby a služeb pro zemědělství, zejména v povoláních zemědělec – farmář a chovatel zvířat.
41-55-H/01

Vzdělání umožňuje kvalifikovaný výkon činností v oblasti zemědělského opravárenství a servisních služeb v povolání opravář zemědělských strojů.
23-68-H/01

Vzdělání umožňuje kvalifikovaný výkon činností při opravách motorových a přípojných vozidel. Absolvent se uplatní zejména v opravárenských provozech, servisech, stanicích technické kontroly, stanicích měření emisí.
Absolvent se uplatní v zemědělské prvovýrobě a službách pro zemědělství, zejména v povoláních zemědělec-farmář a chovatel zvířat. Vykonává činnosti související s pěstováním rostlin a chovem zvířat, uplatňuje se při obsluze a údržbě zemědělské techniky.
Základní kurzy svařování dle ČSN 05 0705, zaškolení svářečů a paličů dle ČSN 05 0705, přípravné kurzy + zkouška dle ČSN EN ISO 9606, pravidelné přezkušování svářečů, technická pomoc při zpracování a schválení WPS.
64-41-L/51

Nástavbové studium navazuje na vyučení ve tříletém učebním oboru s výučním listem. Po jeho úspěšném absolvování a zvládnutí maturitní zkoušky student obdrží maturitní vysvědčení.
26-51-H/01

Obor je zaměřen na výrobu, sestavování, údržbu a zkoušení slabo a silnoproudých strojů, přístrojů a zařízení. Součástí je také údržba domácích spotřebičů.
23-51-H/01

Obor je zaměřený na znalosti a praktické dovednosti v oblastech ručního a strojního obrábění kovových součástí, plastů, montáže a opravu stroj. zařízení, svařovaných konstrukcí, prací s mechanizovaným nářadím, povrchové úpravy, montáže, ...
33-56-H/01

Obor je zaměřen na výrobu klasických truhlářských výrobků (dveře, okna, nábytek), ruční a strojní výrobu.
31-58-H/01

Obor je zaměřen na zakázkové šití i šití v konfekční výrobě. Absolvent je připraven pro nástavbové studium. Žák se naučí manuálním dovednostem, kreativní a tvůrčí činnosti, navrhování nových módních oděvů, zhotovení modelů.
Aktuality
ikona_aktuality
ikonaikona$content['id']

Obnovení teoretické prezenční výuky

Prezenční teoretická výuka pro nekončící ročníky bude obnovena v pondělí 7. prosince 2020. Žáci jsou povinni sledovat rozvrhy v Bakalářích, které budou průběžně měněny dle situace. Žáci si musí v případě zájmu sami přihlásit stravování.

Více čtěte zde
ikonaikona$content['id']

Provoz kadeřnictví

Vedení školy oznamuje, že z důvodů epidemiologických opatření, která se týkají škol, nebude provoz školních pracovišť kadeřnictví pro veřejnost otevřen. Děkujeme za pochopení.

Více čtěte zde
ikonaikona$content['id']

Distanční výuka

Vzhledem k současné situaci upozorňujeme naše studenty i jejich rodiče, že distanční výuka pokračuje i v týdnu od 2. 11. 2020, zatím na dobu neurčitou. Buďte s námi online!

Více čtěte zde
ikonaikona$content['id']

Aktuální informace k COVID-19

Na této stránce Vám přinášíme aktuálně platné informace a materiály související s pandemií covid-19.

Více čtěte zde
ikonaikona$content['id']

Třídní schůzky

Upozorňujeme rodiče, že třídní schůzky, plánované na 10., 12. a 13. 11. 2020 se z epidemiologických důvodů neuskuteční.

Více čtěte zde
ikonaikona$content['id']

Den otevřených dveří zrušen

Den otevřených dveří, plánovaný na 21. 11. 2020, se z důvodu přetrvávající epidemiologické situace NEUSKUTEČNÍ. Děkujeme za pochopení.

Více čtěte zde
ikonaikona$content['id']

Nová mimořádná opatření platná od 22.10.2020

Dnes vláda schválila tři nová usnesení o přijetí krizových opatření, týkajících se mimo jiné omezení volného pohybu osob. Opatření naleznete v níže uvedených souborech:

Více čtěte zde
ikonaikona$content['id']

Provoz jídelny během distanční výuky

Podle nových informací z MŠMT mají žáci během distanční výuky nárok na zvýhodněné stravování, tj. za stejné ceny jako při běžné výuce.

Více čtěte zde
loader Načítám...