Logo

Nástavbové studium

Kritéria přijímacího řízení na školní rok 2020/2021 pro denní formu nástavbového studia - 2. kolo


Kritéria pro přijetí pro obory Podnikání

Podmínkou přijetí je:

 • úspěšné absolvování středního vzdělání s výučním listem
 • průměrný prospěch se počítá z 1. pololetí 3. ročníku a z 2. ročníku předchozího studia
 • v případě rovnosti bodového hodnocení rozhodují o pořadí doplňková kritéria

Doplňková kritéria pro nástavbové obory budou rozhodovat v tomto pořadí:

 1. průměrný prospěch za 1. pololetí 3. ročníku na střední škole
 2. průměrný prospěch za 2. pololetí 2. ročníku na střední škole
 3. klasifikace z matematiky za 1. pololetí 3. ročníku na střední škole
 4. klasifikace z matematiky za 2. pololetí 2. ročníku na střední škole
 

 

PŘIHLÁŠKY pro 2. kolo přijímacího řízení JE MOŽNO PODAT DO 1. ČERVENCE 2020

 


 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ BUDOU ZVEŘEJNĚNY

3. ČERVENCE 2020

na www.spssou-pe.cz a na úřední desce školy

 


 

Postup pro nové žáky hlásící se na nástavbové studium:

 • v dalších kolech - podání přihlášky ke studiu na platném tiskopisu podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy
  • termín: viz www stránka Termíny přijímacích řízení
  • na přihlášce je nutno vyplnit: osobní údaje, kontakty, prospěch potvrzený ze střední školy, případně k přihlášce přiložit kopie vysvědčení z 2. a 3. ročníku učebního oboru
  • lékařské potvrzení není potřeba

 

       Uchazeči nástavbového studia zápisový lístek NEPODÁVAJÍ!

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru