Logo

Nástavbové studium

Kritéria přijímacího řízení na školní rok 2019/2020 pro nástavbové studium - 3. kolo


Kritéria pro přijetí pro obor Podnikání - denní forma

Podmínkou přijetí je:

 • úspěšné absolvování středního vzdělání s výučním listem
 • průměrný prospěch se počítá z 1. pololetí 3. ročníku a z 2. ročníku předchozího studia
 • v případě rovnosti bodového hodnocení rozhodují o pořadí doplňková kritéria

Doplňková kritéria pro studijní obory budou rozhodovat v tomto pořadí:

 • průměrný prospěch za 1. pololetí 3. ročníku na střední škole
 • průměrný prospěch za 2. pololetí 2. ročníku na střední škole
 • klasifikace z matematiky za 1. pololetí 3. ročníku na střední škole
 • klasifikace z matematiky za 2. pololetí 2. ročníku na střední škole

 

PŘIHLÁŠKY pro 2. kolo přijímacího řízení JE MOŽNO PODAT DO 9. SRPNA 2019

 


 

VÝSLEDKY 3. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ BUDOU ZVEŘEJNĚNY NEJDŘÍVE 12. SRPNA 2019

na www.spssou-pe.cz a na úřední desce školy

 


 

Postup pro nové studenty hlásící se na nástavbové studium:

 • v 1. kole - podání přihlášky ke studiu na platném tiskopisu podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy
  • termín: do 1. března
  • na přihlášce je nutno vyplnit: osobní údaje, kontakty, prospěch potvrzený ze střední školy, k přihlášce je potřeba také přiložit kopie vysvědčení z 2. a 3. ročníku učebního oboru a kopii výučního listu, pokud je uchazeč již vyučen
  • lékařské potvrzení není nutné
 • v dalších kolech - podání přihlášky ke studiu na platném tiskopisu podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy
  • termín: viz www stránka Termíny přijímacích řízení
  • na přihlášce je nutno vyplnit: osobní údaje, kontakty, prospěch potvrzený ze střední školy, případně k přihlášce přiložit kopie vysvědčení z 2. a 3. ročníku učebního oboru
  • lékařské potvrzení není nutné

 

       Uchazeči nástavbového studia zápisový lístek NEPODÁVAJÍ!

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru