Logo

Nástavbové studium

Kritéria přijímacího řízení na školní rok 2021/2022 - 3. kolo


KRITÉRIA PRO 3. KOLO naleznete ve zvláštním souboru (.pdf, 685kB)

PŘIHLÁŠKY pro 3. kolo přijímacího řízení JE MOŽNO PODAT DO 12. SRPNA 2021

VÝSLEDKY 3. kola BUDOU ZVEŘEJNĚNY 13. SRPNA 2021 na www.spssou-pe.cz a na úřední desce školy


 

Kritéria přijímacího řízení na školní rok 2021/2022 - 2. kolo


KRITÉRIA PRO 2. KOLO naleznete ve zvláštním souboru (.pdf, 692kB)

PŘIHLÁŠKY pro 2. kolo přijímacího řízení JE MOŽNO PODAT DO 15. ČERVNA 2021

VÝSLEDKY 2. kola BUDOU ZVEŘEJNĚNY 16. ČERVNA 2021 na www.spssou-pe.cz a na úřední desce školy


 

Kritéria přijímacího řízení na školní rok 2021/2022 pro denní i dálkovou formu nástavbového studia - 1. kolo


Kritéria pro přijetí pro obory Podnikání

Podmínkou přijetí je:

 • účast na přijímacím řízení – jednotné testy z předmětů Matematika a Český jazyk
 • úspěšné absolvování středního vzdělání s výučním listem
 • průměrný prospěch se počítá z 1. pololetí 2. ročníku a 3. ročníku předchozího studia
 • pomůcky k přijímací zkoušce – psací potřeby (propiska modrá, popř. černá barva, obyčejná tužka), rýsovací potřeby
 • hodnocení bude formou bodů
 • pořadí bude sestaveno dle následujícího bodového hodnocení (max. 160 bodů):

Body za průměrný prospěch:
1,00 - 1,20 = 60 bodů
1,21 - 1,40 = 55 bodů
1,41 - 1,60 = 50 bodů
1,61 - 1,80 = 45 bodů
1,81 - 2,00 = 40 bodů
2,01 - 2,20 = 30 bodů
2,21 - 2,40 = 20 bodů
2,41 a více =   0 bodů

Počet bodů za přijímací řízení:
0 – 100 bodů (Český jazyk – 50 bodů, Matematika – 50 bodů)

Minimální počet bodů pro přijetí je 30 bodů.

Přijímací zkoušku (jednotné testy z předmětů Matematika a Český jazyk) bude uchazeč konat pouze v případě, že bude počet uchazečů o daný obor větší než počet přijímaných žáků na zvolený obor. Škola připraví pro zájemce konzultace k přijímacímu řízení, o termínech bude uchazeče včas informovat.

Uchazeči s průměrným prospěchem do 1,50 budou přijati bez konání přijímací zkoušky (zkoušku by konali pouze v případě, že by počet uchazečů s průměrem 1,50 překročil počet přijímaných žáků).

Termíny konání přijímacího řízení:

 • 1. termín: 3. května 2021 od 8:00 hodin, budova školy Růžová 34
 • 2. termín: 4. května 2021 od 8:00 hodin, budova školy Růžová 34

 

 • v případě rovnosti bodového hodnocení rozhodují o pořadí doplňková kritéria

Doplňková kritéria pro studijní obory budou rozhodovat v tomto pořadí:

 1. průměrný prospěch za 1. pololetí 3. ročníku na střední škole
 2. průměrný prospěch za 1. pololetí 2. ročníku na střední škole
 3. klasifikace z matematiky za 1. pololetí 3. ročníku na střední škole
 4. klasifikace z matematiky za 1. pololetí 2. ročníku na střední škole
 • obor bude otevřen při dostatečném počtu uchazečů

 

PŘIHLÁŠKY pro 1. kolo přijímacího řízení JE MOŽNO PODAT OD 1. ÚNORA DO 1. BŘEZNA 2021

 

Přihlášky mohou uchazeči nebo zákonní zástupci doručit prostřednictvím pošty nebo osobně vhodit do schránky u hlavního vchodu do školy Fridova 1469.

 


 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ BUDOU ZVEŘEJNĚNY

NEJDŘÍVE 19. KVĚNA 2021 A NEJPOZDĚJI 21. KVĚTNA 2021

na www.spssou-pe.cz a na úřední desce školy

 


 

Postup pro nové studenty hlásící se na nástavbové studium:

 

 • v 1. kole - podání přihlášky ke studiu na platném tiskopisu podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy
  • termín: do 1. března
  • na přihlášce je nutno vyplnit: osobní údaje, kontakty, prospěch potvrzený ze střední školy, k přihlášce je potřeba také přiložit kopie vysvědčení z 2. a 3. ročníku učebního oboru a kopii výučního listu, pokud je uchazeč již vyučen
  • lékařské potvrzení není nutné
 • v dalších kolech - podání přihlášky ke studiu na platném tiskopisu podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy
  • termín: viz www stránka Termíny přijímacích řízení
  • na přihlášce je nutno vyplnit: osobní údaje, kontakty, prospěch potvrzený ze střední školy, případně k přihlášce přiložit kopie vysvědčení z 2. a 3. ročníku učebního oboru
  • lékařské potvrzení není nutné

Uchazeči nástavbového studia zápisový lístek NEPODÁVAJÍ!

 

Další kola přijímacího řízení se konají v souladu se stávající právní úpravou. Také termín pro odevzdání zápisových lístků je podle školského zákona, tj. 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí a proti rozhodnutí o nepřijetí je možné podat odvolání.

 

Osobám, které nejsou státními občany České republiky a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem. Ředitel školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky cizinců vytváří ve spolupráci s Centrem pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání nebo zaměření podle školního vzdělávacího programu. Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury.

 
 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru