Logo

O škole

Střední průmyslová škola s Střední odborné učiliště Pelhřimov vznikla rozhodnutím Kraje Vysočina o sloučení příspěvkových organizací dnem  1. 1. 2013 sloučením stávajících škol:

  • Střední průmyslová škola Pelhřimov
  • Střední odborné učiliště Pelhřimov
  • Střední škola Kamenice nad Lipou 

Cílem sloučení bylo vytvoření silného vzdělávacího subjektu, do budoucna stabilnějšího a odolnějšího vůči nepříznivému demografickému vývoji, při současném zachování pestré škály oborové nabídky současných škol.

Sloučená škola představuje jednu z páteřních škol, centrum odborného vzdělávání, kde její vznik přispěje k zefektivnění sítě středních škol v kraji.

Pro stávající žáky i zájemce o studium IT, strojírenských, dopravních, elektro, dřevařských, zemědělských oborů a oborů služeb, sloučení škol neznamená žádnou radikální změnu – oborová nabídka zůstává zachována. Všem žákům a zájemcům se otevírají nové možnosti v lepší prostupnosti mezi obory v rámci jednoho subjektu, v šanci na lepší vybavenost nejmodernějšími technologiemi a lepší provázanost studia s praxí, spočívající v efektivnější spolupráci školy s partnery – významnými zaměstnavateli v regionu i vysokými školami.

Škola si zachovává všechny objekty původních škol, svá pracoviště identifikovatelná adresou umístění: pracoviště Friedova 1469, pracoviště Růžová 34, pracoviště Křemešnická 298 a pracoviště Kamenice nad Lipou. Škola usiluje o produktivní vzdělání orientované na výkonnost, adaptabilitu a dobrou přípravu absolventů pro praxi i další studium na vysokých školách. Strategickou vizí školy je politika kvality vzdělávání.

„Odbornost má budoucnost.“  

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru