Logo

Přijímací řízení

Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2019/2020

Přijímací řízení probíhá v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s vyhláškou č. 671/2004 Sb. Kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v případě obou norem ve znění pozdějších předpisů.

V novele školského zákona z března 2016 je stanoveno, že jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a z matematiky vykonají všichni uchazeči o studium, kteří se hlásí do oboru vzdělání s maturitní zkouškou, a to s výjimkou oborů vzdělání s talentovou zkouškou.

Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem bude podílet nejméně 60%.

Dalším kritériem, hodnoceným v rámci přijímacího řízení, budou výsledky předchozího studia. Uchazeč bude mít dva pokusy a do hodnocení se mu bude započítávat pokus s lepším výsledkem.

Jednotnou přijímací zkoušku, která se bude konat formou písemného testu ze vzdělávacího předmětu Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího předmětu Matematika a její aplikace, vykonají v SPŠ a SOU Pelhřimov uchazeči o studium následujících oborů:

18-20-M/01    Informační technologie
23-41-M/01    Strojírenství
23-45-M/01    Dopravní prostředky     
23-45-L/01    Mechanik seřizovač
26-41-L/01    Mechanik elektrotechnik
31-43-L/01    Oděvní technik
33-41-L/01    Operátor dřevařské a nábytkářské výroby
23-43-L/51    Provozní technika
64-41-L/51    Podnikání

Jednotná přijímací zkouška se bude konat ve dvou termínech:
1. termín – 12. dubna 2019 v 8:00
2. termín – 15. dubna 2019 v 8:00

Požadavky na zdravotní způsobilost
U oborů s maturitní zkouškou se nevyžaduje lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu u nástavbových oborů Podnikání a Provozní technika.
Ostatní obory s maturitní zkouškou lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu vyžadují.

 

TŘÍLETÉ UČEBNÍ OBORY
Uchazeči o studium učebních oborů budou přijímáni bez přijímacích zkoušek.

Požadavky na zdravotní způsobilost
Na přihlášce ke studiu vyžadujeme u všech tříletých učebních oborů lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu.

 

Bližší informace

Další informace a podrobná kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 budou zveřejněna nejpozději do 31. ledna 2019.

 

Přihlášky

Platné tiskopisy přihlášek naleznete na stránce Přihlášky ke stažení.

Termín podání přihlášek je do 1. 3. 2019.

Přihlášky ke studiu musí být zaslány poštou nebo osobně doručeny na adresu:

Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov
Friedova 1469
393 01 Pelhřimov

Ilustrační testy

Upozorňujeme zájemce o studium na naší škole, že CERMAT zveřejnil sady ilustračních testů k pokusnému ověřování organizace přijímacího řízení s využitím jednotných testů.

Sada obsahuje didaktický test z matematiky a českého jazyka a literatury, záznamový arch pro zápis odpovědí (matematika, český jazyk) i klíč správných řešení (matematika, český jazyk).

Jednotné testy z roku 2017 pak naleznete na stránce CERMATu: http://www.cermat.cz/jednotne-testy-z-roku-2017-1404035435.html

Další informace

Chcete:

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru